• Nijverheidstraat 6A, 2751 GR Moerkapelle

In 2018 werd de stichting Tweedekanswinkel Moerkapelle opgericht. De stichting heeft de ANBI status.Op deze pagina vertellen we meer over onze doelstelling, het bestuur en ons beleid. 

 

Onze doelstelling
Als stichting hebben wij het volgende doel: “Het inzamelen dan wel het genereren van gelden voor het doen van schenkingen dan wel het ter beschikking stellen van gelden aan de Hervormde Gemeente Moerkapelle voor in het bijzonder het kerkbeheer en diaconale doel(einden), alsmede het doen van schenkingen aan overige erkende algemeen nut beoogde instellingen met of zonder christelijke en /of kerkelijke achtergrond, dit alles in de geest van de Hervormde Gemeente Moerkapelle en in de meest ruime zin van het woord”

Activiteiten

De stichting genereert inkomsten door de verkoop van tweedehandsartikelen, welke om niet beschikbaar worden gesteld door derden. Door de inzet van een ophaalploeg is het voor veel mensen die van overtollige huisraad af willen een aantrekkelijk alternatief voor de vuilstort of Marktplaats. Tevens wil de stichting hiermee een vorm van duurzaamheid bevorderen, doordat artikelen een tweede kans krijgen.

Daarnaast kunnen artikelen tijdens de openingstijden van de winkel worden afgeleverd bij het innamepunt.
Een grote groep vrijwilligers is op meerdere momenten in de week actief om artikelen in te nemen, te sorteren, eventueel te testen en repareren en verkoop klaar te maken.

Het bestuur

Dhr. J.C. de Bil (voorzitter)

Dhr. J.D. Reijneveld (vice-voorzitter)

Mw. I. Lips-Lievaart (secretaris)

Mw. M. Kraal (penningmeester)

Dhr. A. Smaal (afgevaardigde diaconie)

Mw. G. Qualm- Bonenberg (algemeen lid)

Dhr. M. Bregman (algemeen lid)

 

Klik hier voor ons beleidsplan.

Klik hier voor ons protocol camera toezicht.

 

Ons beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding/beloning. Zij zetten zich belangeloos in om een aantal goede doelen te ondersteunen door middel van giften.

 

Goede doelen 2023

Aan het begin van het jaar worden er een aantal vaste doelen vastgesteld, gedurend het jaar komen daar nog verschillende goede doelen bij. Voor 2023 zijn de volgende doelen vastgesteld:

 • Stichting de Haven
 • Stichting Gave
 • Hulp voor Albanië
 • Transworld Radio
 • Leger des Heils
 • Stichting ZOA
 • Chris en Voorkom

Bekijk hier het financiele jaaroverzicht van 2022

Met de verkregen inkomsten steunden we in 2023 72 verschillende doelen, waaronder:

 • Stichting Hospice Elim
 • Stichting Hospice IJsselthuis
 • Stichting Zuidplas Helpt
 • Stichting Care for Fameliy
 • Stichting de Boodschappenkast
 • Stichting Alpha cursus
 • Stichting William Carey Missions
 • Stichting Vrienden van Cedrah
 • Stichthing Compassion
 • Stichting Iemand geeft om mij
 • Stichting Inloophuis Het Kompas
 • Stichting NPV
 • Stichting Hulp Oost Europa
 • Stichting Gevangenzorg Nederland
 • Stichting Thuis in West

....en nog veel meer

Bekijk hier onze ANBI publicatie formulier