• Nijverheidstraat 6A, 2751 GR Moerkapelle

De opbrengst van de tweedekanswinkel komt geheel ten goede aan goede doelen. We steunen projecten dichtbij en ver weg. 
 

Jaarproject Hospice Elim
Het jaarproject van de tweedekanswinkel is de Hospice Elim. In de hospice wordt vanuit christelijke naastenliefde gewerkt en kun je als christen in een vertrouwde omgeving je laatste levensfase doorbrengen. Lees meer over de hospice.

Stichting iemand geeft om mij

De stichting “Iemand geeft om mij”, begeleidt en ondersteun sinds de tsunami in 2005 projecten ten behoeve van kinderen in Sri Lanka. De bouw van een studiecentrum is in volle gang. Het wordt een plaats waar de meisjes in alle rust kunnen studeren, maar waar ook ruimte is voor bezinning en een goed gesprek. Deze stichting wordt van oudsher al een warm hart toegedragen vanuit Moerkapelle en er zijn nog steeds een aantal mensen uit Moerkapelle actief in het bestuur.

Inloophuis het Kompas in Scheveningen

“Het Kompas” is een inloophuis voor iedereen. Men kan er een maaltijd gebruiken. Er zijn kinderclubs, een vrouwenochtend en een Bijbelleesuur. “Het Kompas” is een project van de evangelisatie van de Gereformeerde Gemeente in Moerkapelle.

NPV

NPV is in de Zuidplas geen onbekende organisatie. Ze houden zich bezig met ondersteuning van gezinnen bij ziekte of ongemak. Dit kan zijn praktische hulp, gezelschap, vervoer etc. NPV werkt nauw samen met professionele hulp. NPV organiseert toerustingsavonden waarop medisch-ethische vragen aan de orde komen.

Gevangenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland ondersteunt niet alleen gevangenen bij hun terugkeer in de maatschappij maar ook hun families krijgen hulp. Gedurende de detentie worden cursussen gegeven, bezoeken vinden met regelmaat plaats, er is een kinderprogramma en er wordt nazorg verleend. Dit alles om de gedetineerden een tweede kans te geven in de maatschappij. Dit project is het Diaconaal jaarproject van de Hervormde Gemeente Moerkapelle in 2020.

Noodhulp

Een potje voor hulp bij humanitaire rampen of voor lokale diaconale projecten.

 

Doelen die we in de afgelopen jaren gesteund hebben:

- Voedselbank Rotterdam

- Onderwijs voor Dalitkinderen

- Stichting Gave

- NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

- Mantelzorg Steunpunt Zuidplas

- Noodhulp Luisterend dienen

- Spaanstalige zending

- Nieuwbouw verenigingsgebouw/jeugdruimte Moerkapelle

- Bless (Egypte)

- 500 Roemeense kinderbijbels

- Bijdrage aan Filippijnen na de orkaan

- Care For Family

- Opbouw kerkelijke gemeente in Thailand

- Thuis in West

- Opvanghuis Malawi

- Hulp aan dove mensen in centraal Azié

-Huis van Vrede

- Samaritan Children Home