Goede doelen

De opbrengst van de Tweedekanswinkel wordt geheel besteed aan goede doelen.

In 2017 steunen wij:
       

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

  • Noodfonds

Wanneer er zich een ramp voordoet worden er vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en de GZB direct acties opgezet. Omdat het in de regel enige tijd duurt voordat donaties en collectes opgang komen, is er een noodfonds in het leven geroepen zodat er snel gehandeld kan worden en de eerste hulp snel geboden kan worden.

Noodhulp wordt in de regel besteed via ACT International (Action by Churches Together). Dit netwerk is een samenwerkingsverband van kerken en diaconale organisaties van kerken over de hele wereld. Kerken die in hun eigen omgeving worden geconfronteerd met rampen kunnen via dit netwerk hulp vragen aan zusterkerken over de hele wereld. Het werken via ACT International heeft een aantal grote voordelen.

 

De Hervormde Vrouwenbond organiseert vakantieweken voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden. In de Voor Elkaar Vakantieweken wordt zorg en begeleiding geboden èn rekening gehouden met de Bijbelse normen en waarden.

 

Stichting Kinderhulp Roemenië verleent hulp, direct of indirect, aan kinderen in Roemenië ongeacht afkomst of overtuiging. Jaarlijks gaat er een hulptransport van tientallen vrachtwagens vol goederen en kleding naar Roemenië om uit te delen aan gezinnen in arme dorpen.

 

Stichting Hospice – Elim Moerkapelle wil een hospice starten met christelijke identiteit. De stichting is in vergevorderd stadium met het verwerven van een kavel in Moerkapelle waar met medewerking van gemeente en provincie een hospice gerealiseerd kan worden. In het hospice wordt in een huiselijke omgeving zorg verleend aan iemand in de laatste weken van zijn/haar leven, zolang het geen ziekenhuiszorg betreft. Ook is er ruimte voor familie of andere naasten om in logeerkamers nabij te blijven.

   Overhandiging Cheque Voedselbank
 

Doelen die we in de afgelopen jaren gesteund hebben:

- Voedselbank Rotterdam

- Onderwijs voor Dalitkinderen

- Stichting Gave

- NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

- Mantelzorg Steunpunt Zuidplas

- Noodhulp Luisterend dienen

- Spaanstalige zending

- Nieuwbouw verenigingsgebouw/jeugdruimte Moerkapelle

- Bless (Egypte)

- 500 Roemeense kinderbijbels

- Bijdrage aan Filippijnen na de orkaan

- Care For Family

- Opbouw kerkelijke gemeente in Thailand

 


Nieuws

 

Nog op zoek naar een leuke tuinset? Of wat tuinstoelen? Neem eens een kijkje bij het innamepunt aan de Abraham Kroesweg.