Goede doelen

De opbrengst van de tweedekanswinkel komt geheel ten goede aan goede doelen. We steunen projecten dichtbij en ver weg. Zo halen we dit jaar geld op voor de nieuwe Hospice Elim in Moerkapelle, en steunen we met de opbrengsten ook hulpprojecten in Malawi, Centraal Azië en Colombia. 
 

Jaarproject Hospice Elim
Het jaarproject van de tweedekanswinkel is de Hospice Elim. In de hospice wordt vanuit christelijke naastenliefde gewerkt en kun je als christen in een vertrouwde omgeving je laatste levensfase doorbrengen. Lees meer over de hospice.

Thuis in West
Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het is een veilige speelplek voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je huiswerk, een huiskamer waar je buurtgenoten treft. Iedereen mag er thuis komen. Lees meer over Thuis in West.

Project 1027 - Opvanghuis gehandicapten, Malawi
De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de sloppenwijk Ndirande behoren tot de armste van de armen. Zij zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen van hen hebben niemand die naar hen omziet. Voor deze groep is in 2010 een christelijk opvanghuis geopend. Lees hier meer over het opvanghuis.

Project 1027 - Hulp aan dove mensen, Centraal Azië 
Er zijn op dit moment zo’n 20 mensen in Centraal Azië (vaak zelf ook doof) die actief evangeliseren onder dove mensen. Die doen zij door de doven in hun eigen dorp of stad op te zoeken, via een-op-een contact. Waar mogelijk helpen ze hen ook met voedsel, kleding, schoenen en brandstof. De evangelisten doen hun werk vaak onder gevaarlijke omstandigheden, ze worden daarom getraind en toegerust om het Evangelie te brengen. Lees meer over dit project.

Project 1027 - Hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving, Columbia
De presbyteriaanse gemeenten in Colombia staan midden in het leven en hebben oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Verschillende gemeenten zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen. Denk aan sport- en spelactiviteiten om kinderen van straat te houden, maaltijden voor de allerarmsten en douches voor zwervers. Lees hier meer over deze projecten.

Huis van Vrede, buurt/inloophuis in Kanaleneiland, armste wijk van Utrecht
Het Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap op Kanaleneilanden. Het is een buurtcentrum en inloophuis waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, van harte welkom is bij de verschillende buurtactiviteiten. Lees meer.

Kimon Bangladesh - Samaritan Children Home
In dit huis in Bangladesh worden ongeveer 350 (half) wezen en kinderen uit zeer arme gezinnen opgevangen. Een oase te midden van een land dat geteisterd wordt door armoede en natuurrampen. Kinderen die anders grote kans zouden hebben rechtstreeks in de goot te belanden, ontvangen hier onderwijs en een christelijke opvoeding, en krijgen zo een toekomst. Lees meer.

Doelen die we in de afgelopen jaren gesteund hebben:

- Voedselbank Rotterdam

- Onderwijs voor Dalitkinderen

- Stichting Gave

- NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

- Mantelzorg Steunpunt Zuidplas

- Noodhulp Luisterend dienen

- Spaanstalige zending

- Nieuwbouw verenigingsgebouw/jeugdruimte Moerkapelle

- Bless (Egypte)

- 500 Roemeense kinderbijbels

- Bijdrage aan Filippijnen na de orkaan

- Care For Family

- Opbouw kerkelijke gemeente in Thailand

 


Nieuws

 
In kader van alle adviezen rondom het coronavirus, hebben we besloten alle activiteiten rondom het openingsfeest, te verplaatsten naar een later 
tijdstip.
 
Op dit moment is de winkel weer open

Donderdagavond van 19.00-21.00 uur.

Zaterdag van 9.30-15.00 uur met aangepast deurbeleid.