Over ons

In 2018 werd de stichting Tweedekanswinkel Moerkapelle opgericht. De stichting heeft de ANBI status.Op deze pagina vertellen we meer over onze doelstelling, het bestuur en ons beleid. 

 

Onze doelstelling
Als stichting hebben wij het volgende doel: “Het inzamelen dan wel het genereren van gelden voor het doen van schenkingen dan wel het ter beschikking stellen van gelden aan de Hervormde Gemeente Moerkapelle voor in het bijzonder het kerkbeheer en diaconale doel(einden), alsmede het doen van schenkingen aan overige erkende algemeen nut beoogde instellingen met of zonder christelijke en /of kerkelijke achtergrond, dit alles in de geest van de Hervormde Gemeente Moerkapelle en in de meest ruime zin van het woord”

 

Het bestuur

Dhr. J.D. Reijneveld (voorzitter) 
Mw. I. Lips-Lievaart (secretaris) 
Dhr. H. Bosman (penningmeester) 
Dhr. J.C. de Bil (afgevaardigde diaconie) 
Mw. P.M. Bergacker-Provoost (algemeen lid) 
Dhr. A. Prins (algemeen lid) 
Dhr. W.H. Westerman (algemeen lid) 

 

Klik hier voor ons beleidsplan.

 

Ons beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding/beloning. Zij zetten zich belangeloos in om vanuit de kerkelijke gemeente jaarlijks een aantal goede doelen te ondersteunen door middel van giften.

 

Goede doelen 2018
Met de verkregen inkomsten steunden we in 2018 onder andere de volgende doelen:

  • Stichting Proplan

  • Stichting De Haven 

  • Stichting Kika 

  • Kom en Zie Moldavië 

  • Noodhulp GZB 

  • De Herberg 

  • Jaarproject Ned. Hervormde Gemeente Moerkapelle. 

 

Bekijk hier het financiele jaaroverzicht van 2018.

 


Nieuws

 
In kader van alle adviezen rondom het coronavirus, hebben we besloten alle activiteiten rondom het openingsfeest, te verplaatsten naar een later 
tijdstip.
 
Op dit moment is de winkel weer open

Donderdagavond van 19.00-21.00 uur.

Zaterdag van 9.30-15.00 uur met aangepast deurbeleid.